Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Rauhassa haltuun

Omistus

Sukupolvenvaihdoksessa on kyse kertyneen varallisuuden jakamisesta. (perintö, sisarosuus, lahjavero) ja siksi taloudelliset seikat nousevat keskustelussa tärkeiksi.

Johtajuus

Merkittävin muutos sukupolvenvaihdoksessa on, että omistuksen muutosten myötä vaihtuu myös päätösvalta niin tavoitteiden kuin johtamismallinkin osalta. Kuka on pätevin ja sopivin ottamaan vetovastuun on yhtiön kannalta olennaisin ratkaisu.

Perhe

Lasten tasapuolinen kohtelu on vanhempien ajattelussa usein päällimmäisenä. Miten pidetään perhe koossa prosessin aikana?

Sukupolvenvaihdos on sparrausta

Raha-Rakkaus-Ratekia ovat sukupolvenvaihdoksen kolme ydinelementtiä. Varsinkin ensimmäisen vaihdoksen kohdalla perheenjäsenten on vaikea erottaa rahaan, omistukseen ja johtamiseen liittyviä alueita toisistaan. Samoin keskustelu tunteen ja tekniikan välillä saattaa kulkea lillukanvarsista suuriin linjoihin ja takaisin.

Vaihdokset ovat mitä suurimmassa määrin päätösprosessi, jossa päätöksiä tekevät sekä yksilöt (oman elämänsä suhteen) että koko perhekin (yhteisen elämän suhteen). Kun tämä prosessi on saatu loppuun eli perhe on saavuttanut yhteisen näkemyksen ja konsensuksen, voidaan ryhtyä miettimään millä teknisillä ratkaisuilla ja millaisin taloudellisin vaikutuksin perheen yhteinen tavoite ja lopputulema saadaan aikaiseksi.

Confidentum on 20 vuoden aikana tottunut viemään perheitä sukupolvenvaihdosprosessin läpi aina ensikontaktista lahja-/kauppakirjoihin saakka – vieläpä niin, että perhesopukin on säilynyt.

Aiheesta kirjoitettua

Sukupolvenvaihdos voi olla omistajanvaihdoksista helpoin tai vaikein. Suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Lue Lisää

Taloudellista tukea suunnitteluun: