Opi menneisyydestä – Kyseenalaista nykyisyys – Luo tulevaisuus

Opi menneisyydestä – Kyseenalaista nykyisyys – Luo tulevaisuus

Mitä tulevaisuudessa tarvitaan ”voittavan strategian” rakentamisessa. Ainakin tarvitaan uusia ja uudenlaisia energiamuotoja, raaka-aineita, työntekijöitä, markkinoita, logistisia ratkaisuja sekä uudenlaisia ansaintalogiikoita. Teollisten vallankumousten ajureina tämä on näkynyt erityisen selvästi jo reilut 200 vuotta eikä isossa kuvassa muutosta ole näkyvissä. Nyt ollaan neljännen teollisen vallankumouksen alkutaipaleella ja edelleen sen rakennuselementit ovat samat. Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin keskiluokkaisia vakaita ja kehittyviä yhteiskuntia.

Kansalaisten pyrkimys kohti keskiluokkaista elintasoa ja elämäntapaa on aina ollut kulutuskysyntää ja siten myös tuotantoa ohjaava tekijä. Alempi keskiluokka ja keskiluokka (riippuen vähän määritelmistä) ostaa tällä hetkellä jo kaksi kolmasosaa kaikista globaalisti tuotetuista tuotteista ja palveluista.
Eri maiden ja maanosien keskiluokat poikkeavat nykyisin toisistaan jo melkoisen paljon. Tästä syystä yrityksen on hyvä huomata, millaisen keskiluokan kanssa se on ja haluaa olla tekemisissä.

Aasian ja Oseanian keskiluokat ovat nopeasti kasvavia ja vaurastuvia sekä lukumäärältään ja iältään nuoria. Afrikan mantereen keskiluokka on lähtenyt takamatkalta, mutta erityisesti kaupungistumisen ja koulutustason nousun myötä siellä tarvitaan paljon ns. low tech tuotteita eli ihan peruselintason nostamiseen tarvittavia tavaroita. Tällä vauhdilla esimerkiksi Lagosista kasvaa tällä vuosisadalla yli 80 miljoonan ihmisen kaupunki; sehän on muuten saman verran kuin Saksassa on asukkaita.

Eurooppalainen keskiluokka on ikääntynyt ja varakas keskiluokka, jolla kutakuinkin kaikilla on ”leipäkone ja kaasugrilli” eli pelkkä tavara ei ole enää ostomotiivina. Kone Oyj:n toimitusjohtaja Henrik Ehnrooth totesi hyvin vuonna 2017 puheenvuorossaan ”Manufacturing Performance Days 2017”, yritykset eivät voi enää myydä sitä, mitä heillä on, vaan yritysten on valmistettava ja myytävä sitä, mitä ihmiset haluavat. Sveitsiläisen sukuyhtiön leipomon nuori sukupolvi jatkoi tästä vielä eteenpäin ja totesi, että heidän tuotteidensa ostamisenkin tulee olla asiakkaalle elämys.

Yksittäisen yrityksen on strategiaansa miettiessään hyvä muistaa, että voittava strategia on relatiivinen ja dynaaminen. Relatiivinen eli suhteessa aina johonkin ja dynaaminen eli alati muutoksia havainnoiva ja niitä ennakoiva. Vaikeidenkin ja nopeiden uudelleenlinjausten teko on helpompaa, kun ymmärretään, millaisessa yhteiskunnassa toimitaan ja millainen sen kehityskulku on ollut ja mihin vaiheeseen se milloinkin on siirtymässä. Relatiivisuus tarkoittaa myös sitä, että yksikään yritys ei voi toimia irrallaan muista; verkostoistaan tai kilpailijoistaan.

On hyvä muistaa, että mikäli sinulla ei ole strategiaa, olet todennäköisesti osa jonkun toisen strategiaa. Ennen muuta asiakkaiden kuuntelu tarkalla korvalla on voittavan strategian lähtökohta ja tehokas toteutus onnistumisen tae. Me Confidentumilla voimme auttaa sinua hiomaan yrityksellesi voittava strategia, jonka kanssa on hyvä suunnata kohti tulevia vuosia. Varaa aika Klinikalle ja tule käymään!