Omistusjärjestelyt yhtiössä

Sitouta ja vahvista

Omistusmuutokset

Nykyisen omistajatiimin vahvistaminen yhtiön sisältä on yksi hyvä keino sekä sitouttaa avainhenkilöitä että vahvistaa johtamista.

Yrityskauppa

Yhtiön tulevaisuus on vahvasti mukana myös yrityskaupoissa. Yrityskaupassa on pitkälti kyse molempien osapuolten omien intressien yhdistämisestä

Sukupolvenvaihdos

Valtaosa yrityksistämme on pieniä perheyrityksiä ja jossain vaiheessa sukupolvenvaihdos nousee keskusteluun. Merkittävin muutos sukupolvenvaihdoksessa on, että omistuksen muutosten myötä vaihtuu yhtiössä myös päätösvalta.

Omistusjärjestelyt yhtiössä hoitaa Oikarisen Sakari

Omistusjärjestelyt yhtiössä ovat luonteva osa yhtiön elinkaarella. Koska omistus ja johtaminen kulkevat käsi kädessä, omistajanvaihdokset kokonaan tai osittain ovat useimmiten yhtiölle hyväksi. Uusia omistajia nousee tyypillisesti yhtiön sisältä, mutta myös ulkopuolelta voidaan saada uutta voimaa uusien osakkaiden muodossa.

Ennen omistusjärjestelyjä voi myös olla tarpeen tehdä yhtiöön rakenteellisia muutoksia. Ota yhteyttä heti, kun sinusta tuntuu, että jotain tarvitsisi tehdä. Johdon ja henkilöstön sitouttaminen omistuksella, uusien osakkaiden hankinta tai sijoittajien mukaantulo ovat haasteellisia ja moniulotteisia operaatioita. Confidentum tuntee hyvin kaikki edellä kuvatut tilanteet, joten tule Klinikalle raamittamaan omat suunnitelmasi.

Palvelut

Kaikki omistusjärjestelyt yhtiössä kokemuksella

Tutustu myös kirjoittamiimme oppaisiin