Avainhenkilöitä omistajiksi – Uhka vai mahdollisuus

Avainhenkilöitä omistajiksi – Uhka vai mahdollisuus

Aika ajoin yhtiöissä huomataan, että on tultu tilanteeseen, jossa nykyinen omistajajoukko on ammentanut yritykselle kaiken mahdollisen, eikä nykyisellä kokoonpanolla saada enää juurikaan mitään uutta aikaiseksi. Toisaalta voi myös olla, että yrityksen kehittymisen myötä omistajien näkemykset tulevaisuuden suunnasta poikkeavat. On siis tullut aika järjestäytyä uudelleen – uusia osakkaita otetaan mukaan ja osa vanhoista siirtyy syrjään. Tällaiset omistusjärjestelyt tehdään yhtiön liiketoiminnan tulevaisuuden kehittymisen ja strategisten linjausten toteuttamiseksi. Tyypillisesti näkökulma tällaisissa on, että omistuksia muutetaan hyvässä yhteisymmärryksessä.

Yhtiön näkökulmasta omistusrakenteen uudistaminen tarjoaa ainakin kolme mahdollisuutta. Ensiksikin uusien omistajien myötä tarve määritellä uudelleen omistajastrategia ja liiketoiminnalliset tavoitteet tuovat uutta näkökulmaa strategisiin vaihtoehtoihin. Useat toimialamme ovat suhteellisen staattisia ja uusilla raikkailla fiksuilla valinnoilla on mahdollista saavuttaa nopeastikin uudenlaista kilpailuetua suhteessa muihin alan yrityksiin.

Toiseksi uusien omistajien ollessa avainhenkilöitä, yhtiö varmistaa omistuksen hajauttamisella tai uudelleenjärjestelyillä talenttien pysymisen yhtiössä. Kilpailu osaajista kovenee ja omistuksella voidaan sekä pitää nykyisiä, että houkutella uusia kyvykkäitä henkilöitä yhtiöön. Omistuksen myötä avainhenkilöiden vaikutusmahdollisuus liiketoiminnallisiin päätöksiin kasvaa ja tämä myös kehittää heidän kyvykkyyttään entisestään. Vastuunotto myös omistuksesta tuo yrittäjämäistä asennetta ja pakottaa oppimaan uudenlaista suhtautumista työpaikkaan.

Kolmanneksi omistuksen uudelleenjärjestelyt tarjoavat yhtiölle mahdollisuuden kehittyä rakenteellisesti uudelle tasolle. Omistajavetoisten yritysten päätöksenteko on usein one-man show ilman turhaa byrokratioiaa. Uusien omistajien mukaantulon jälkeen on yhtiössä mahdollista rakentaa uutta ammattimaisempaa johtamistapaa. Viimeisimmissä toteuttamissamme avainhenkilöiden omistusjärjestelyissä juurikin tämä asiakokonaisuus on ollut yhtiölle se kaikkein merkittävin asia.

Lainsäädäntömme tarjoaa useita mahdollisuuksia toteuttaa omistusjärjestelyjä. Laeissa on järjestelyille asetettuna vaatimus, että niille tulee olla liiketaloudellinen peruste. Tämä vaade on itseasiassa yhtiön näkökulmasta erittäin järkevä ja avarasti ajateltuna se antaa mahdollisuuden uudistaa; ei yksinomaan omistusta vaan koko yhtiön toimintatapaa ja luoda näin tulevaisuuden kilpailukykyä ja kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Aiheesta vielä laajemmin Eurometallissa julkaistussa artikkelissa!

Confidentum Oy on toteuttanut yhdessä asiakkaittensa kanssa lukuisia yhtiön liiketoiminnan, omistuksen ja johtamisen uudistamisia hyvin lopputuloksin.
Ota yhteyttä ja tule Klinikalle, kun seuraavan kerran jäät pohtimaan yhtiön tulevaisuuden näkymiä.